Navigace

Obsah

Zpět

Obec Malé Výkleky - Jmenování zapisovatele okrskové volební komise volebního okrsku č.1 obce Malé Výkleky pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Obec Malé Výkleky

            Jmenování zapisovatele okrskové volební komise

volebního okrsku č.1 obce Malé Výkleky

pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

konané ve dnech 20. a 21. října 2017

 

Podle ustanovení § 14e odst. 7 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,  

 

j m e n u j i    z a p i s o v a t e l e m

 

okrskové volební komise volebního okrsku č. 1 obce Malé Výkleky  pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 20. a 21. října 2017

 

 

pana/paní Petru Vojtíškovou, nar. 21.5.1980, trvale bytem Malé Výkleky 52. 

                                                                                            

 

 

 

 

V Malých Výklekách dne 05.09.2017   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ………………………………

      podpis starosty

 

Vyvěšeno: 5. 9. 2017

Datum sejmutí: 21. 9. 2017

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět