Navigace

Obsah

Zpět

OZNÁMENÍ - RSOB závěrečný účet za rok 2016

 

OZNÁMENÍ

 

Regionální svazek obcí Bohdanečsko oznamuje, že

 

závěrečný účet za rok 2016 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření 

schválený valnou hromadou dne 11. 5. 2017 

 

je zveřejněn v elektronické podobě na internetových stránkách www.bohdanecsko.cz.

 

Do listinné podoby schválených dokumentů lze nahlédnout v sídle svazku,

konkrétně na Odboru rozvoje města Městského úřadu Lázně Bohdaneč.

 

 

 

 

   Ing. Miloš Karafiát

         předseda

 

 

Na úřední desce členské obce a shodně i na elektronické úřední desce

vyvěšeno dne 29. 5. 2017                             sejmuto dne 31. 5. 2018

Vyvěšeno: 26. 5. 2017

Datum sejmutí: 27. 5. 2020

Zodpovídá: Správce Webu

Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů

Zpět