Navigace

Obsah

Zpět

Oznámení voličům o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 20. a 21. října 2017

Oznámení voličům o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 20. a 21. října 2017

v obci Malé Výkleky

 

V souladu s ustanovením § 15 odst. 1 a 2 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

i n f o r m u j i   v o l i č e ,

                             

že volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční

 

v pátek 20. října 2017 v době od 14:00 do 22:00 hodin

a v sobotu 21. října 2017 v době od 8:00 do 14:00 hodin.

 

Místem konání voleb

 

 • ve volebním okrsku č. 1

  je volební místnost se sídlem: Malé Výkleky 41, pro voliče s trvalým pobytem na území tohoto volebního okrsku, jehož území je vymezeno:

   

  zasedací místnost budovy Obecního úřadu Malé Výkleky,  čp.41

   

   

  Voliči bude umožněno hlasování po prokázání jeho totožnosti a státního občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Neprokáže-li volič uvedené    skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

   

  Hlasovací lístky budou voliči dodány do domácnosti (na adresu jeho trvalého pobytu) nejpozději do úterý 17. října 2017, v den voleb může volič tyto obdržet i ve volební místnosti.

   

  Je-li volič z důvodu nepřítomnosti v místě svého trvalého pobytu vybaven voličským průkazem, může na tento hlasovat v jakémkoli stálém volebním okrsku na území České republiky, popř. v jakémkoli zvláštním volebním okrsku v zahraničí u příslušného zastupitelského úřadu.

   

                                                                                                                                              

  V Malých Výklekách dne 03.10.2017                                  

                                                                        

   

                                                                                                                                                                                                                                             ………………………………

         podpis starosty

   

Vyvěšeno: 3. 10. 2017

Datum sejmutí: 19. 10. 2017

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět