Navigace

Obsah

Zpět

Zápis do MŠ Malé Výkleky 4.5.2017

Mateřská škola MALÉ VÝKLEKY, okres Pardubice

zve rodiče a děti k 

Z Á P I S U do M Š

pro školní rok 2017 / 2018

VE ČTVREK 4. KVĚTNA 2017

spojený s Dnem otevřených dveří

 

Zápis se uskuteční v ředitelně školy od 8.00 do 15.00 hodin.

 

Pro děti je připraveno příjemné prostředí mateřské školy, které nabízí vše, co je třeba k harmonickému rozvoji vašich dětí. Kapacita MŠ je 28 dětí.

 

Formulář „Žádost o přijetí“ je dostupný na webových stránkách msmalevykleky.webnode.cz spolu s dalšími informacemi, nebo si tiskopis vyzvedněte v MŠ ještě před zápisem ve dnech 24.4.- 3.5.2017 v době od 8.00 do 15.00 hod.

 

Po ukončení zápisu dne 5.5.2017 budou mít účastníci správního řízení možnost nahlédnout do spisu a vyjádřit se k podkladům správního řízení.

 

Nabízíme:

 • vzdělávání dle Školního vzdělávacího programu pro MŠ, zpracovaného dle RVP PV
 • pozvolnou adaptaci dětí na prostředí MŠ  
 • klidné rodinné prostředí
 • individuální přístup ke každému dítěti
 • stimulační program pro předškoláky „MAXÍK“
 • práci s předškoláky „Metodou dobrého startu“
 • tvořivé dílny pro děti a rodiče
 • pořádáme maškarní ples a čarodějnický rej pro děti
 • „hrací“ dny pro děti
 • školní výlety
 • polodenní vycházky do přírody
 • zajištění kulturních představení pro děti v naší MŠ i mimo ni
 • návštěvy galerií, muzeí
 • Zahradní slavnost – tradiční loučení s předškoláky s pasováním
 • integraci dětí se zdravotním postižením – bezbariérový vstup do MŠ zahradou

Nadstandartní aktivity:

 • výuku anglického jazyka hravou formou
 •  logopedickou péči zajištěnou návštěvou klinického logopeda přímo v MŠ 1x za 14 dnů
 • dětský Aerobic pod vedením cvičitelky Hany Daškové
 • sportovní projekt „Sportovní školička“ pod vedením odborných instruktorů v tělocvičně ZŠ Rohovládova Bělá
 • plavecký kurz v plavecké škole v Aquacentru Pardubice
 • saunování dětí

 

K zápisu si vezměte OP a Rodný list dítěte.                             

 

Přijďte se podívat do naší školky, těšíme se na Vás!

                             

 

Kateřina Bogdanová, ředitelka školy a kolektiv

Vyvěšeno: 27. 3. 2017

Datum sejmutí: 5. 5. 2017

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět