Navigace

Obsah

Jednou z povinností obce jako původce odpadů je odpady sbírat odděleně, mimo jiné zajišťovat i tříděný sběr využitelných složek komunálních odpadů. Vytříděné využitelné složky komunálních odpadů obsahují i použité obaly a u některých komodit obaly převažují (např. papír, plasty, sklo, nápojové kartony).

Jak správně třídit:

trideni 2017

 

Obrázek ke stažení: zde

 

Četnost svozů:

svoz 2017

Obrázek ke stažení: zde

oej

 

Více informací o třídění odpadů:

http://www.trideniodpadu.cz/#!odpady/c1x1t

http://www.ekokom.cz

http://www.jaktridit.cz

V současnosti třídí aktivně odpad přibližně 68 % obyvatel ČR

Ročně vytěžíme z naší planety až 70 miliard tun surových materiálů. Otázka recyklace se tak stává v širším pohledu i otázkou přežití naší civilizace.