Navigace

Obsah

Obecní úřad Malé Výkleky

 

Seznam hlavních dokumentů, které jsou k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu v Malých Výklekách, čp.41

 

NÁZEV DOKUMENTU

POPIS

Územní plán Obce Malé Výkleky

Soubor výkresů, závazná část, včetně schvalovací vyhlášky z 28.3.2006

Jednací řád Zastupitelstva

Schválený 15.12.2012

Usnesení zastupitelstva

Včetně zápisů z jednání a pozvánek na jednání Zastupitelstva

rozpočty, výroční zprávy, rozpočtové výhledy

Od roku 2005

Zřizovací listina MŠ

Z 1.7.1994 a dodatků

Zřizovací listina jednotky PO

Z 3.1.2005

Místní program obnovy venkova

Z roku 2004, schválený 9.6.2004, z roku 2013 schválený 3.9.2013

Právní předpisy obce

Dle samostatného seznamu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 - místní poplatky

Obecně závazná vyhláška č. 4/2006 - závazné části územního plánu obce

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 - požární řád