Navigace

Obsah

Vážení spoluobčané, 

 

zastupitelstvo obce se shodlo, že by bylo hezké, kdyby naše malá ves měla vlastní znak a proto jsme  před časem oslovili heraldika.
Protože se to týká nás všech, rádi bychom znali i Váš názor a připomínky. 
Přikládáme návrhy 3 znaků ve dvou barevných vyhotoveních + textovou část vypracovanou Mgr. Janem Tejkalem.
Vaše připomínky a návrhy lze zaslat do konce roku 31.12.2022 na obecní email ou_malevykleky@volny.cz , nebo je lze směřovat přímo na mě nebo na některého ze zastupitelů.

Znak bude naši obec provázet dlouhá léta, proto je pro nás Váš názor velice důležitý.
 
Jaroslava Smolíková 
starostka obce Malé Výkleky  
 
Dokumenty:
 
Návrhy znaku:
 
135
                1                                   3                                  5
246
               2                                   4                                  6
 
Doplňující materiály ke znaku:
Erb
 
erb
 
ooo